Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky pro uchovnění BEAUCERONA

 

 

 

 Podmínky pro uchovnění Beaucerona

  

  • RTG DKK - jedná se o pořízení rentgenového snímku kyčelních kloubů zvířete u veterináře (v narkóze), následné zaslání snímku specialistovi určeného pro dané plemeno, který jej, dle určitého klíče, vyhodnotí. Žádoucí výsledek RTG DKK je 0/0 - negativní. Max. povolený stupeň dysplazie v chovu je 2/2 - mírná dysplazie. Nejdříve lze provést ve 12-ti měsících zvířete.

  • Účast na výstavě ve třídě dospělých. Tím se myslí třída, do které jsou zařazováni psi od věku 15-ti měsíců, tj. mezitřída, otevřená, pracovní (vítězů, šampionů). Na výstavě musí pes získat ocenění alespoň "velmi dobrý".

  • Popisný svod. Jedná se o detailní popis zvířete posuzovatelem - rozhodčím exteriéru. Kontrolují se zuby-skus, paspárky, ocas, psům varlata atd., zvíře se hodnotí v klidu - výstavním postoji, v pohybu a měří se jeho kohoutková výška aj. Popisného svodu se může jedinec účastnit až po dovršení 15-ti měsíců věku. 

  • ideálně i TAN test (povahový), který má prověřit povahu a reakci zvířete. Jedná se o 3 testované oblasti: socializace, reakce na střelbu a reakce na nápřah holí figuranta. Chování zvířete sleduje a hodnotí komise pro tento účel sestavená. Povahového testu se může pes účastnit až po dosažení věku 15-ti měsíců.

     

Po  splnění výše uvedených podmínek zašle majitel psa originál průkazu původu a kopie dokladů o splnění výstavy, RTG DKK, povahového testu a popisného svodu poradci chovu, který zapíše chovnost do PP a vystaví kartu chovnosti podle zařazení do příslušné třídy dle výsledků. Třídu chovnosti lze v čase "vylepšit" !.                                                                                                                     

!!! Uchovnit lze pouze psa/fenu s PRŮKAZEM PŮVODU !!!

 

podrobnější informace na: www.beauceron.cz

 

 

 

 Klíč pro určení třídy chovnosti psa / feny

Třída chovnosti RTG DKK Výstavní a pracovní ocenění Povahový test Popisný svod
I. Confirmé max.2/2 musí získat jedno ocenění na jakékoli výstavě („v“ nebo „v.d.“) ve třídě dospělých nemusí absolvovat ANO
II. Premier Choix max.1/1 alespoň jedno ocenění na jakékoli výstavě („v“ nebo „v.d.“) ve třídě dospělých prospěl výborně (10-7 bodů) ANO
III. Excellent max.1/1 Alespoň jedno ocenění na CAC-ové výstavě („v“) ve třídě dospělých prospěl výborně (10-7 bodů) ANO
III. Excellent max.1/1 V nebo VD z CAC-ové výstavy, zkouška ZVV2, IPO2, T2, 2.stupeň Ring nebo Mondioring, ZPOP 2 (pasení) druhý stupeň záchranářských zkoušek dle národního či mezinárodního zkušebního řádu nemusí absolvovat ANO
IV.Recommandé max.1/1 nejméně jedno ocenění s pořadím na klubové nebo speciální výstavě („v“ 1.-4) ve třídě dospělých prospěl výborně (10-7 bodů) ANO
IV.Recommandé max.1/1 nejméně jedno ocenění „Výborný-á“ na klubové nebo speciální výstavě, zkouška ZVV2, IPO2, T2, 2.stupeň Ring nebo Mondioring, ZPOP 2 (pasení), druhý stupeň záchranářských zkoušek dle národního či mezinárodního zkušebního řádu. nemusí absolvovat ANO